Yasal Uyarı

Spor Kral haber sitesi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hangi amaçlar ve gerekçeler ile kullanılacağı hakkında bilgi veriliyor. Bizler bize vermiş olduğunuz her türlü kişisel veriyi özenle koruyoruz. Bu amaçla da kişisel verilerin korunması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Spor Kral haber sitesi olarak kullanıcılara hizmet veriyoruz.

Verileri Toplama Amacı

Kişisel veriler ad, soyadı, adres, eğitim durumu, cinsiyet, meslek, doğum tarihi ve doğum yeri, konum, uygulama açıldığı zaman tıklanan veriler, onay verilen veriler gibi bazı verilerdir. Bu verilen bizim tarafımıza paylaşması durumunda açık rıza göz önüne alınarak şirket bu verileri kaydedebilecek, saklayabilecek, kanunun izin verdiği ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşa bilecek ve teknik önlemler alındığı taktirde işleyecektir. Kişisel verileri sizi daha iyi tanıyarak isteklerinize daha iyi ve güçlü bir şekilde hizmet vermek cevap vermek amacıyla topluyoruz. Bu sayede de kullanıcılarımızın beklentilerini sağlamış oluyoruz.

Kişisel Veriler Hangi Yollar İle Toplanır?

Öncelikle ilk olarak sizin verdiğiniz bazı veriler bulunuyor. Bunlar bizzat sizin tarafınızdan bize iletilen belge ve bilgilerden oluşuyor. Bir diğer veri üçüncü kişilerden toplanan bilgiler oluyor. Bunlar da işbirliği içinde olduğumuz ilgili bazı kurum ve kuruluşlardan toplanan bilgiler oluyor. Doğrudan sizin tarafınızdan Çerezler ile teknolojik vasıtalarla toplanan bilgiler oluyor. Bu veriler tamamen kanuna uygun olarak toplanıyor.

Kişisel Veriler Kimlerle Paylaşılır

Şirket olarak kişisel verileri sadece müşterilerin beyan ettikleri açık rıza doğrultusunda ve aynı zamanda da bağlı olduğumuz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullarda yeterli önlemlerin alınması durumunda hizmet kalitesini arttırmak, şirket hizmetlerini daha iyi yönetmek, yeni fırsat ve olanaklar sunmak gibi amaçlar doğrultusunda, şirketimiz doğrudan ya da dolaylı olarak yurt içi ve yurt dışı ile anlaşmalı olduğumuz kurumlarımız, iş ortaklarımız, bizleri denetleyen denetim şirketleri, bu verileri istemesi ve talep etmesi durumunda da kamu kurum ve kuruluşları ile (yasal zorunluluklar sebebiyle) paylaşılabiliyor ve aktarılabiliyor. Aynı zamanda da bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla da diğer ilgili otoriteler ile paylaşılıyor.

Bize ulaşın.